Fjernvarme-satsing i Sandnes ga salgsrekord
15. mars 2017
Lyse Neos fjernvarmeutbygging til Sandnes ga salgsrekord for selskapet i fjor. Sandnes kommune ønsker å knytte så mange bygninger som mulig til det nye fjernvarmenettet.
– Salget går knakende bra. Vi hadde ny rekord i fjor, til tross for det litt depressive markedet som har vært på bolig og bygg i Stavanger, sier administrerende direktør Audun Aspelund i Lyse Neo.

Til sammen femten store kunder, blant dem Lurabyen og Giske ungdomskole, knytter seg nå til den nye Sandnes-aksen, som forbinder Sandnes med fjernvarmenettet på Forus. Dermed for kundene i Sandnes tilgang til fjernvarme basert på utnyttelse av spillvarme fra forbrenning av lokalt avfall.– Det er et veldig godt budskap å komme med til kundene. Når vi begynner å snakke om hva fjernvarme egentlig er, så er det lett å selge det, sier administrerende direktør Anders Thingbø i Lyse Energisalg.

Sandnes Eiendomsselskap, som ivaretar skoler, barnehager og annen bygningsmasse for Sandes kommune, ønsker nå å knytte så mange bygninger som mulig til Lyses fjernvarmenett. Det betyr å fase ut elektrisitet til oppvarming og erstatte den med energi som ellers ville gått til spille.

– Elektrisiteten er en knapp ressurs. Rein, grønn energi skal brukes til noe annet enn å fyre opp og varme opp byggene våre. Den trenger vi til motorer, vi trenger den til lamper og elektrisk utstyr. Og så må vi bruke andre energikilder til å holde varmen, sier daglig leder Torbjørn Sterri i Sandnes Eiendomsselskap.Daglig leder Torbjørn Sterri i Sandnes Eiendomsselskap ønsker  å knytte så mange bygninger som mulig til Lyses fjernvarmenett. (Skjermdump: Lyse TV)
KALENDER