Lokalt bioenergiselskap gikk av med seieren
9. mars 2017
Det var kun 0,09 poeng som gjorde at det nyetablerte selskapet Tingvoll Flis & Varme AS vant fjernvarmekontrakten med Tingvoll kommune, i konkurranse med Norsk Bioenergi.
Tingvoll Flis & Varme, som har stått for varmeleveransene etter at Tingvoll Bioenergi gikk konkurs i fjor høst, fikk 9,79 poeng mens Norsk Bioenergi fikk 9,70 poeng.

Det viser et brev som kommunen har sendt de konkurrerende firmaene, skriver Tidens Krav.

Før saken skulle behandles på formannskapsmøtet den 28. februar, informerte rådmann Olaug Haugen om at kommunen ville vektlegge pris med 50 prosent, kvalitet og trygghet for stabil leveranse over tid med 20 prosent, og bruk av lokalprodusert flis med 30 prosent. 

På flere punkt skulle det gis poeng til anbyderne, blant annet etter hvor langt flisa måtte fraktes. Jo kortere frakt, jo flere poeng. 

Møteprotokollen som er satt opp i ettertid og publisert på kommunens nettsider, forteller ingen ting om poenggivningen og vektingen som administrasjonen og formannskapet foretok. Dette holdes med andre ord skjult for innbyggerne. Det er derimot ikke brevet som Tidens Krav fant på postlista og som viser at forskjellene var mikroskopiske. 

Blant annet viser brevet at Tingvoll Flis & Varme (TFV) hadde høyest kilowattpris med 0,95 øre mens Norsk Bioenergi (NBE) ville ha 0,91 øre per kilowatt. Dette ga en vektet poengsum på henholdsvis 4,79 og 5,00 poeng. 

På kriteriet kvalitet og trygghet for stabil leveranse over tid fikk TFV en vektet poengsum på 2,00 mens NBE ble gitt 1,90 poeng etter en vurdering av blant annet responstid ved driftsstans, oppetid og backup, skriver avisen. 
KALENDER