Nytt forskningsverktøy forenkler planlegging av termisk energi i EU
8. mars 2017
Det EU-støttetede forskningsprosjektet Heat Roadmap Europe 4 har nylig lansert et nytt verktøy som gjør det mulig for europeiske regjeringer, næringsliv, konsulenter, akademikere, planleggere og energientusiaster å vurdere termiske ressurser og termisk etterspørsel i de 14 største brukerlandene av termisk varme og kjøling i Europa.
Det såkalte  Pan-European Thermal Atlas (Peta4), som ble lansert i Brussel onsdag, er en interaktiv kart-database for varme- og kjølebehov, effektivitet og leveranser i Europa. Prosjektet viser tekniske og visuelle data for varme- og kjøleprosjekter, som gir brukerne et hensiktsmessig analyseverktøy og forenkler tilgang til relevant data.    

David Connolly, førsteamanuensis ved Universitet i Aalborg, og  koordinator for prosjektet, uttalte ved lanseringen:
—I årevis har energiselskaper, industri og avfallsanlegg over hele Europa kastet bort enorme mengder varme, og for det meste u-påaktet. Peta4 gjør det mulig for politikere, planleggere, leverandører og forskere å identifisere varmeområder så de kan erstatte energi basert på fossile kilder med overskuddsvarme i stedet.   
 
Det er sjokkerende mye varme som har gått til spille i større byer,  Fortsatt  brukes millioner av euro på naturgass for å varme bygg i disse byene. Dette verktøyet vil bidra til å redusere både kostnader, CO2-utslipp og energiforbruket. Byer kan dermed nå sine energimål samtidig som de sparer kostnader for sine kunder, sa han. 
 
Les mer her


Heat Roadmap Europe 4- prosjektet har nylig lansert interaktive kart for varme- og kjølebehov, effektivitet og leveranser i Europa; "Pan-European Thermal Atlas"
KALENDER