Enova-støtte på mer enn to milliarder i 2016
6. mars 2017
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner og støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor, samt nær 6500 energitiltak i norske boliger. Dette ga et energiresultat på 3,8 TWh, hvor industrien utgjorde 2563 GWh og hvor fornybar varme utgjorde 162 GWh.

Samlet resultat for perioden 2012–2016 endte på 9,7 TWh – 2,7 TWh over målet.

– Norsk energi- og klimateknologi kan ta både Norge og verden til lavutslippssamfunnet og samtidig skape verdier som kan opprettholde den norske velferden. Derfor er det gledelig at vi i fjor kunne bidra til å realisere hele 80 nye teknologiprosjekter, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en melding.
Last ned årsrapporten

Enova har i 2016 bidratt til prosjekter i samtlige norske fylker – og Svalbard. Følgende fylker fikk den samlet sett høyeste støtten fra Enova i fjor:
  1. Sør-Trøndelag (415 mill. kr.)
  2. Hordaland (338 mill. kr.)
  3. Rogaland (236 mill. kr.)

– Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Hordaland topper energistatistikken

Prosjektene Enova støtter bidrar til redusert energibruk, overgang til fornybar energi eller produksjon av fornybar energi. Prosjektene som fikk støtte i 2016 vil bidra til energiresultater på 3,8 TWh, tilsvarende den årlige energibruken fra over 180 000 norske husholdninger. Prosjekter i følgende fylker bidro mest:

  1. Hordaland (1 021 GWh)
  2. Rogaland (774 GWh)
  3. Møre og Romsdal (504 GWh)

les mer her

KALENDER