Sesonglagring av fjernvarme kan lønne seg - også for miljøet
17. februar 2017
Det kan gi både miljømessige og økonomiske gevinster å lagre sommerens billige og fornybare varme til vinteren. Det viser det svenske forskningsprosjektet Byggnær sesonglagring av fjernvarme, gjennomført i samarbeid mellom Devcco og RISE, i regi av forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Hensikten med prosjektet har vært å undersøke forutsetninger for å lagre fjernvarme i borehull i årets varme måneder, og senere benytte lagrene til oppvarming om vinteren.  

I prosjektet har et beregningsverktøy blitt benyttet for at fjernvarmeselskap og gårdeiere skal kunne foreta egne kalkyler.  
– Miljømessig er det gode muligheter, men de lokale forholdene, for eksempel hvilken marginalproduksjon man har i fjernvarmemiksen, blir avgjørende, sier prosjektleder Joakim Nilsson i Devcco.

– Det kreves tilgang til grønn og kostnadseffektiv fjernvarme sommerstid for å oppnå gode resultater.
En annen konklusjon er at byggenes systemtemperaturer har betydning, og også hvor store byggene – og dermed lagrene er. I mindre borrehullslager blir varmetapene merkbare.


Göteborg ble vinneren
Prosjektets beregninger er basert på tre ulike bygg-typer og to fjernvarmesystemer med inspirasjon fra Stockholm og Gøteborg.  
Resultatene blir miljømessig mest gunstig i gøteborgeksemplet der bruken av fossile brensler vinterstid kan reduseres, samtidig som lagret fylles med varme fra avfallsforbrenning om sommeren. I stockholmseksemplet lades i større utstrekning borehullene med varme fra varmepumper og gir ikke samme fordeler.
Ut fra et økonomisk perspektiv blir eiendoms-nær sesonglagring interessant når lageret kan fylles med varmtvann til en marginalkostnad i størrelsesorden 50 SEK/MWh.
 
—En del av den framtidige paletten 
Beregningsmodellen som er benyttet i studien baner nå vegen for en fortsettelse.  
– Modellen er bygget i Excel og kan lastes ned av interessenter fjernvarmeselskaper og eiendoms-besittere som vil gjøre egne økonomiske, miljø- og energi- kalkyler. En rekke parametere kan enkelt tilpasses lokale forhold, sier Oskar Räftegård, i RISE.
I prosjektets referansegruppe deltok representanter fra Energiföretagen, Skanska, Akademiska hus, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping, Eon samt Umeå Energi.
– Vi har tidligere gjennomført en forstudie rundt varmelager ved et kontorbygg i Södra Hammarbyhamnen, så da vi ble forespurt var dette interessant, sier Jonas Gräslund i Skanska.
– Det er vanskelig å trekke bombastiske slutninger når faktorene som påvirker er så mange. Men jeg tror at bygnings-nær varmelagring blir en del av den fremtidige paletten av tiltak. Kanskje spesielt hvis man kan finne løsninger der noen flere aktører går sammen, for eksempel ved nybygging, sier han.

Joakim Nilsson sier seg enig:
– På grunn av varmetapene blir størrelsen viktig for å få fremgang.  Ytterligere teoretiske arbeid skulle kunne utvikle metoder og teknisk utforming for å redusere varmetapene, sier han.  
Prosjektets sluttrapport og den Excel-baserte beregningsmodellen lastes ned fra www.fjarrsyn.se , direkte-linken kan lastes ned her. Kilde: mynewsdesk.com


KALENDER