Grønt lys for fjernvarme i Stavanger
16. februar 2017
Med Enova-støtte på 45 millioner kroner innvilget, kan Lyse Neo gå i gang med å legge et ni kilometer langt hovednett for fjernvarme i Stavanger - fra Jåttåvågen i sør til Urban Sjøfront øst i byen. Dermed vil samtlige store byer i Norge om litt  kunne tilby innbyggerne fjernvarme.
- Dette er et riktig og viktig steg i en miljøvennlig retning. Stavanger er den siste store byen som ikke har fjernvarme. Ved å legge fjernvarmerør fra Jåttåvågen til Urban Sjøfront vil vi kunne tilby klimanøytral varme til eksisterende og nye bygg i store deler av Stavanger, sier  sier Audun Aspelund, administrerende direktør i Lyse Neo i en melding.

Bidrar til å bygge lavutslippssamfunnet 
– Fjernvarme gjør at fornybar kraft som ellers ville vært brukt til oppvarming av bygg, kan brukes der hvor klimanytten er større, for eksempel til elektrifisering av transportsektoren. Her er Lyse Neo og Stavanger med på å bygge lavutslippssamfunnet, stadfester markedssjef  Petter Hersleth i Enova, som legger til at det blir en smal sak for framtidig byutvikling i dette området å knytte seg til fjernvarmenettet. 
 
Den ni kilometer lange hovedledningen vil følge kollektivaksen fra Jåttåvågen til Urban Sjøfront hvor det er ventet mye byggeaktivitet, blant annet i området Paradis.

I tillegg til utbygging av fjernvarmenett mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront i Stavanger sentrum, skal Lyse Neo etablere elkjel til spisslast på Forus og frikjøleanlegg i Urban Sjøfront.

Fjernvarmen til Lyse Neo benytter avfallsvarme som grunnlast, mens eksisterende varmeanlegg ved Urban Sjøfront er en midlertidig løsning basert på gass. Med Lyse Neos planlagte utvidelse vil også Urban Sjøfront forsynes med klimanøytral fjernvarme.

Byggingen starter umiddelbart og forventes å være ferdig i 2020.


Sentrale aktører for utbygging av fjernvarme i Stavanger; Fra venstre Audun Aspelund og Kirsten Løland fra Lyse Neo og Enovas Petter Herlseth under Enova-konferansen 2017 i Trondheim. kilde foto: lyse.no.
KALENDER