Nær 200 høringssvar til TEK17
15. februar 2017
Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK, som er ansvarlig for å behandle høringsforslagene,  mottok nesten 200 høringsuttalelser før fristens utløp.
Høringsuttalelsene kan lastes ned her.
- Interessen har vært stor, og engasjementet bredt. Dette gir oss et godt grunnlag å jobbe videre med. Vi går nå igjennom uttalelsene og forbereder våre videre anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad. Nye forskriftskrav fastsettes av departementet og skal etter planen tre i kraft 1.7.2017. Veiledningen til TEK17 med preaksepterte ytelser vil være klar samtidig med forskriften. Mange brukte høringsløsningen.
 
- På denne høringen tok vi i bruk vår nye nettbaserte høringsløsning. 75 prosent av høringssvarene kom inn via løsningen. Dette er vi svært fornøyd med, sier Ketil Krogstad i meldingen fra DiBK.
 


Kilde foto: DiBK
KALENDER