Beste årsresultat noensinne for Hafslund Varme
9. februar 2017
Hafslund Varme oppnådde sitt beste årsresultat noensinne i 2016. Økende kundemasse, ny satsing på kjøling og bedre energipriser preget året for selskapet.

Hafslund Varmes resultat før avskrivinger (EBITDA) var i 2016 på 437 millioner kroner, mot 383 millioner året før, melder Hafslund i en børsmelding.
 

- I desember inngikk Hafslund Varme avtale om leveranse av varme og kjøling til Deichmanske hovedbibliotek og det nye Munch-museet, begge bygget med høy miljøstandard. I tillegg er det avtalt levering av fjernvarmebasert kjøling til næringsbygg i Oslo Sentrum. Fjernvarmebasert kjøling er ny teknologi i Norge. Hafslund Varme etablerer seg dermed som totalleverandør av varme og kjøling i Oslo, sier Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

 

Haflsund Varme tilknyttet nye kunder med et varmebehov på 44 GWh/år i 2016. Økte kraftpriser og nettariffer ga høyere fjernvarmepris. Samtidig økte brenselskostnadene, hovedsakelig som følge av økte priser på kraft.KALENDER