Vattenfall satser 325 millioner euro på nytt kraftvarmeverk i Berlin
8. februar 2017
Vattenfall har besluttet å etablere et moderne kombinert kraftvarmeverk basert på gass i Berlin. Med det nye kraftvarmeverket støtter Vattenfall Berlins ambisjon om å ligge i forkant både når det gjelder klimagassutslipp og energiomlegging.
–Denne beslutningen er et bevis på at vi overholder våre  forpliktelser overfor Berlin. Ved å bygge dette kombinerte kraftvarmeverket vil vi oppfylle enda et punkt i klimaavtalen med Berlins senat, som vi undertegnet i oktober 2009, sier Tuomo Hatakka, som representerer Vattenfall i Tyskland i en pressemelding fra Vattenfall.
 
Beslutningen innebærer en investering på 325 millioner euro for et tiltak som vil spille en viktig rolle for å oppnå klimanøytralitet i Berlin:
 
- Det nye kombinerte kraftvarmeverket i Marzahn er en viktig del av dette. Det vil sikre en klimaeffektiv og pålitelig energiforsyning for de kommende ti-årene og vil sørge for fjernvarme i de østre delene av Berlin, tilføyer Gunther Müller, pressetalsmann for Vattenfall Wärme AG.
 
Kraftvarmeverket med 260 MW el-kapasitet og 230 MW varmekapasitet, samt en brensel-virkningsgrad på cirka 90 %, vil være et av de mest moderne kraftvarmeverkene i sitt slag.  Driftsstart er planlagt til sommeren 2020.
 
Siemens skal levere gassturbinen som vil bli produsert ved Siemens tradisjonelle Berlin-anlegg.  

KALENDER