Gjennombrudd for dypboring på Island
6. februar 2017
På Island har geologer nå lykkes med å gjøre det dypeste borehullet noen gang i en vulkan.  Geologene som deltar i prosjektet Iceland Deep Drilling Project, IDDP  har kommet nesten fem kilometer ned, nærmere bestemt 4 659 meter.
Så dypt er det så ekstremt varmt og høyt trykk at vannet som finnes får en veldig høy energi. Planen er nå å teste om det er mulig å utvinne denne energien fra vannet, ifølge Vetenskapsradion
Men boringen gir også en mulighet for forskere å ta prøver for å se hva som hender i vulkaner på så store dyp som dette. På bunnen av den geotermiske tunnelen er temperaturen målt til 427°C og trykket er veldig høyt, skriver Nyteknik.se.

Store variasjoner på brønnene
- I dag varierer dybden på brønnene på Island mye. For fjernvarmebruk kan de være fra 50 meter, men til kraftproduksjon kan de være opptil 2,5 kilometer. De fleste borehullene er et sted imellom avhengig av naturressursene i de ulike områdene, sier administrerende direktør Gústaf Adolf Skúlason i Samorka, interesseorganisasjonen for el- og fjernvarme- og vann- og avløpsbedrifter på Island.

Uendelige mengder..
Ifølge energibyrået IEA rommer de øverste kilometerne av jordskorpa varme-energi i en mengde som er to hundre millioner ganger større enn jordas årlige energiforbruk. Varmen øker med økende dyp.


Reykjanes på Island hvor det dype borehullet er. Foto: IBL/Sven-Erik Arndt
KALENDER