Søviknes: Fjernvarme viktig for et effektivt, sikkert og miljøvennlig energisystem
1. februar 2017
Fjernvarme, godt isolerte bygg og smarte målere gir alle et mer effektivt, sikkert og miljøvennlig energisystem, mener olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). 
Det var i sin åpningstale på Enova-konferansen "Den nye økonomien"  tirsdag at Søviknes understreket betydningen av både fjernvarme og fleksibilitet for å sikre energiforsyningen på lang sikt.Han var klar på verdien av at Enovas rolle i å støtte mange fjernvarmeprosjekter, slik at fjernvarme nå finnes i de fleste større byer.

– Fjernvarme, godt isolerte bygg og smarte målere gir alle et mer effektivt, sikkert og miljøvennlig energisystem. Jeg håper på å se flere gode prosjekter som muliggjør mer effektiv og fleksibel energibruk, sa Søviknes til de omlag 800 deltakerne på konferansen.

– Forsyningssikkerhet handler om å ha et velfungerende kraftmarked og å bygge nettkapasitet, men også om å øke fleksibilitet hos store og små forbrukerne, sa Søviknes

Han påpekte også veriden av støtteordningene for bygg som har vært sentralt for Enova over lang tid. Fra nyttår ble både bygg og fjernvarme samlet i en egen avdeling ho Enova, som nå i større grad skal se byggene og energisystemet rundt i sammenheng.

Endringen er en følge av Enovas nye mandat.

– I dette tredelte bildet, med klima, teknologi og forsyningssikkerhet, er Enova et sentralt virkemiddel, sa olje- og energiministeren.

Les hele innlegget til Søviknes her
 


Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er tydelig på fjernvarmens rolle i lavutslippssamfunnet. (Foto: Enova)
KALENDER