Oed avviser fjernvarmeklage fra Norsk Teknologi
21. desember 2009

Olje- og energidepartementet har i dag avslått klagen fra Norsk Teknologi i forbindelse med bygging av fjernvarmeanlegg ved Ringdalskogen i Larvik.

- Fjernvarmeanlegget i Larvik vil bidra til å øke bruken av vannbåren varme basert på blant annet bio. Anlegget vil også føre til økt næringsaktivitet i området, noe som er helt i tråd med regjeringens målsetting, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Ringdalskogen Fjernvarme AS fikk konsesjon 16. desember 2008. NVEs vedtak ble i likhet av svært mange andre fjernvarmesaker det siste året, påklaget av Norsk Teknologi.

Olje- og energidepartementet har kommet til at NVEs behandling og vedtak er i tråd med energilovens krav. NVEs beregninger viser samfunnsøkonomisk gevinst for fjernvarmeanlegget sammenliknet med annen varmeforsyning. Kundegrunnlaget må også anses godt nok dokumentert. Departementet kan derfor slå fast at det ikke hefter feil eller mangler ved NVEs behandling av saken.


 KALENDER