Sjøvann skal kjøle helsingborgere
16. januar 2017
Öresunds Kraft har nylig fått grønt lys av Mark- och miljödomstolen til å mudre og utføre anleggsarbeid for å benytte sjøvann til kjøling i Helsingborg.  Planen er å øke produksjonen av fjernkjøling fra dagens 16 megawatt til om lag 30 megawatt.
En 50 meter lang ledning skal legges på sju til åtte meters dyp og pumpe opp 2,4 kubikkmeter vann per sekund, døgnet rundt, hele året.

Vannet slippes ut igjen ved bølgrebryterne i havnen, men da opp til ti grader varmere. 

– Vanndomen er veldig gledelig. Et fullt utbygd fjernkjølingssystem kan redusere elforbruket og utslippene med cirka  65 til 70 prosent sammenlignet med kjøling produsert i lokale kjølemaskiner. Vi øker produksjonskapasiteten og reduserer miljøbelastningen,  konstaterer prosjektleder Jesper Baaring i Öresundskraft i en melding.

Vintertid skal det kalde sjøvannet veksles direkte til fjernkjølingen.  Sommerstid kjøler sjøvannet ned absorpsjonskjøleaggregat og  væskekjølsaggregat som i sin tur produserer fjernkjøling. 

Utbyggingen antas å starte i april og trekkingen av sjøvannsrørene starter i løpet av høsten/vinteren  2017/2018.


KALENDER