Verdens største solfanger-anlegg bygget på rekordtid
13. januar 2017
Med et areal på 156.694 kvadratmeter er Silkeborg Forsynings nye solfangeranlegg på Jylland verdens hittil største. Anlegget, som ble tatt i bruk rett før nyttår, er mer enn dobbelt så stort som det hittil største anlegget i Vojens, med en årlig produksjon på 80 000 MWh. Det nye anlegget vil bidra til å redusere CO2-utslippene med 15.700 tonn i året.
Anlegget ved Silkeborg på Jylland som dekker et areal på 156.694 kvadratmeter, ble oppført på rekordtid; på bare syv måneder, og solvarmen fra anlegget vil årlig kunne levere 20 prosent av varmeleveransene til omkring 21.000 fjernvarme- kunder.

Solvarme-anlegget er del av en større ombygging på kraftvarmeverket ved Silkeborg, som også omfatter et nytt røykgasskondenseringsanlegg i forlengelse av det eksisterende naturgassfyrte kraftvarmeanlegget.  Ved å kjøle gassen ned kan man hente mer fjernvarme ut av den samme brensel-mengden, og dermed redusere CO2-utslippene ytterligere.

Silkeborg Forsyningens investering i solvarmeanlegg, røykgass-kondenseringsanlegg samt ekstra fjernvarmefordelingsnett vil totalt koste 590 millioner kroner; solvarmeanlegget står for 240 millioner av dette beløpet. (kilde: Ingeniøren.dk)
 


Anlegget ved Silkeborg på Jylland som dekker et areal på 156.694 kvadratmeter, ble oppført på rekordtid; på bare syv måneder, og solvarmen fra anlegget vil årlig kunne levere 20 prosent av varmeleveransene til omkring 21.000 fjernvarmekunder. foto: Dansk Fjernvarme
KALENDER