Mener Energikommissionen ikke har hensyntatt effekt
12. januar 2017

Direktøren for den svenske bioenergiforeningen Svebio Gustav Melin er kritisk til at Energikommisionens sluttrapport, som ble fremlagt tirsdag, foreslår å fortsette med den nåværende markedsmodellen «energy only»; uten å ta hensyn til effektspørsmålet.

– Når Energikommissionen nå legger fram sin sluttrapport har man dessverre ikke håndtert effektspørsmålet. Man foreslår heller ikke noen justeringer av el-sertifikatsystemet for å sikre at det også investeres i regulerbar elproduksjon som kan levere når el etterspørres, garantert effekt.  Det vil gi oss en unødig ustabil og dyr fornybar elforsyning, der vi ikke kan ta vare på det store potensialet som finnes i utbygd biokraft, sier Gustav Melin i meldingen. 

Svebio-direktøren er fornøyd med at  Sverige får et 100 prosent fornybart elsystem. Men han mener at det er behov for både vann-, sol-, vind- og biokraft.for at det skal fungere.

—Vi behøver et elsystem som både gir effekt og produksjon, som produserer både når det er mye vind og vann og når det er dårlig med vann i dammene, når det blåser lite og når solen ikke skinner.  Biokraften har en verdifull rolle i systemet både som basiskraft og som reguleringskraft. Konsekvensene av denne politikken er at vi får mye fornybar elproduksjon der en stor andel er produsert når det ikke er noen etterspørsel eller behov for elen, sier han.

Dette vil ifølge Melin føre til kraftige svingninger i elprisene, unødig høye nettkostnader og dårlig utnyttelse av eksisterende kraftvarmeverk.

-Det vil også medføre færre investeringer i kraftvarme de kommende årene.  Fjernvarmeselskapene vil i stedet heller kjøpe elkjeler for å varme med el og bygge varmeverk i stedet for kraftvarmeverk.  Innen noen år vil staten måtte komplettere med et nytt støttesystem for effekt, sier administrerende direktør Gustaf Melin i sin kommentar til Energikommisionens sluttrapport.Adm. direktør Gustav Melin er fornøyd med at Sverige får et 100 prosent fornybart elsystem. Men han mener at det er behov for både vann-, sol-, vind- og biokraft.for at det skal fungere. foto: Anders Haake
KALENDER