Inviterer til kurs om praktisk jus ved kjøp og salg av bioenergi
11. januar 2017
Nobio og advokatfirmaet Arntzen De Besche inviterer til dagsseminar om praktisk jus ved kjøp og salg av bioenergi den 26. januar. Hovedmålet med seminaret er å styrke avtalekompetansen og prosjektgjennomføringen for både store og små biovarme-selskaper og offentlige og private biovarmekunder.
  

Målgruppe: Seminaret retter seg mot biovarmeprodusenter/selgere og kommunale-, andre offentlige- og private energikjøpere. Dessuten retter seminaret seg mot personer/virksomheter med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi.

Programmet bygger på følgende momenter:
• Nytt anskaffelsesregelverk – kjøp og salg av bioenergi (trer i kraft 1. jan. 2017).
• Offentlige støtteordninger – hvilke krav stilles til prosjektet.
• Avtaleutforming og risikofordeling.
• Veien til gode avtaler for både innkjøpere, selger og tredjepart.
• Juridiske spørsmål og svar.

Seminaret skal klargjøre lover, forskrifter og forpliktelser ved kjøp og salg av biovarme. Seminaret tar utgangspunkt i hvordan juridiske spørsmål og avtaler kan klargjøres og gjennomføres så effektivt som mulig.

PROGRAM

PÅMELDING

KALENDER