Energikommissionens sluttrapport fremlagt i dag
10. januar 2017
Den svenske Energikommissionen la i dag fram sin sluttrapport. Kansellisjefen Bo Diczfalusy presenterte hovedtrekkene i utredningen, i tråd med avtalen fem partier ble enige om i sommer. Energiforetagen Sverige er spesielt fornøyd med at systemgrenser for byggenes energiytelse fokuserer på anvendt energi, i stedet for kjøpt energi.
Energioverenskomsten legger et viktig grunnlag for langsiktighet og forutsigbarhet for alle selskaper i energibransjen,
Energiföretagen Sverige har tidligere bla ønsket velkommen den reduserte eiendomsskatten for vannkraft og  at effektskatten for kjernekraften er fjernet. Et annen viktig parameter som som ble nevnt i sommer, er fjernvarmens bidrag for effektspørsmålet.  

Og et høyaktuelt spørsmål for fjernvarmen er Boverkets byggregler.  For at regelverket for energieffektive bygg skal være teknologinøytrale, er det av stor betydning at systemgrensene for å beregne byggenes energiforbruk settes ut fra hvor mye energi et bygg bruker, ikke hvor mye som kommer inn gjennom veggen, såkalt kjøpt energi.
 
– Det er veldig gledelig at Energikommissionen nå følger samme linje som tidligere  Miljömålsberedningen, nemlig at det skal være anvendt energi som er systemgrensen.  Det gir et tydelig signal om enighet over partigrensene i dette viktige spørsmålet, og et et viktig signal til Boverket om hva som bør gjelde, sier  Pernilla Winnhed adm. direktør i Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige skal nå gå gjennom alle Energikommissionens forslag og beslutninger og diskutere hvordan bransjen kan agere og bidra i arbeidet for å skape morgendagens energisystem,  skriver Energiforetagen på sine nettsider.

Til Energikommissionens betänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”.
KALENDER