El- og fjernvarme-sjef vil utnytte spillvarmen i Sverige enda bedre
9. januar 2017
«Sverige er faktisk et av de fremste landene i verden når gjelder å ta vare på varme som blir til overs», skriver Pernilla Winnhed, administrerende direktør i Energiföretagen Sverige i et leserinnlegg i Dagens Nyheter. Om lag åtte prosent av fjernvarmen kommer fra overskuddsvarme - det tredje største brenselet i fjernvarmen.  
 
«I media har jeg sett at det er en misforståelse rundt fjernvarmebransjens vilje til å ta vare på overskuddsvarme. Derfor vil jeg bidra med fakta om hvordan det står til i dag og hvilken utvikling som pågår, skriver hun på debattsiden «skriv i DN».
 
"Vi tar vare på varmen fra elproduksjon i så kalte kraftvarmeverk, varme fra industrier med varmegenererende prosesser og også varme med lavere temperaturer fra for eksempel datahaller og matvarebutikker. Å benytte varme med gjennvunnet energi er hele fjernvarmens idé.
 
”Å ta vare på spillvarme er bra; industrien som har varme til overs får betalt og får dermed et  ekstra inntektsben å stå på,  fjernvarmeleverandøren kan forhåpentligvis redusere sine investeringsbehov og sin miljø- og klimapåvirkning, og  fjernvarmekundene får klimasmart varme til konkurransedyktig pris", mener  Pernilla Winnhed.
 
Men iblant viser det seg at industrien ligger for langt unna et fjernvarmenett, at det blir for dyrt av andre årsaker eller at industrien har problemer med å garantere erstatning for uteblitte leveranser. Da blir det ikke noe samarbeid,
 
Energibransjen satser nå på at man i enda større grad skal ta vare på varmen som blir til overs.  Et eksempel er Fortum Värmes ”Öppen Fjärrvärme” samt overskuddsvarmen fra et datasenter i Rosersberg, som skal være nok til å dekke varmen fra cirka  15 000 leiligheter.
 
Energiföretagen Sverige vil satse på å bli en samtalepartner når industribransjen overveier hvordan den kan bidra til et trygt og effektivt energisystem", avslutter Pernilla Winnhed.
 


Direktøren for Energiforetagen Sverige Pernilla Winnhed går i bresjen for at Sverige skal utnytte enda mer overskuddsvarme i fjernvarmen i Sverige, som allerede er et foregangsland når det gjelder å bruke denne varmekilden til fjernvarmeproduksjon
KALENDER