Minister vil ha mer fjernvarme i Frankrike
8. januar 2017
Den franske miljø- og energiministeren Ségolène Royal oppfordrer kommuner med mer enn 10 000 innbyggere til å etablere fjernvarmenett. 
Hun viser til det såkalte Varmefondet, som nær har fått doblet investeringsmidlene for utbygging av fornybar varme siden etableringen i 2008, for å nå landets klimamål.

Frankrike vil med sin nye plan for energiomlegging som ble vedtatt i 2015, redusere avhengigheten av kjernekraft og øke andelen fornybar el og varme. Samtidig skal energiforbruket ned.

I dag dekker fjernvarmeproduksjonen kun seks prosent av varmebehovet i Frankrike.
En dobling av Varmefondet skal bidra til at også fjernvarme i langt større grad kan bidra til å nå regjeringens klimamål om en fornybarandel i energimiksen til 23 prosent i 2020 og til 32 prosent i 2030.
 
Den franske fjernvarmeorganisasjonen SNCU mener denne meldingen er et sterkt signal for å lykkes med utbygging av fjernvarme for de 360 kommunene med mer enn 10 000 innbyggere som ikke har fjernvarme.

I dag kommer halvparten av varmen i fjernvarmenettene fra gjenvunnet eller fornybar varme. Det understreker det enorme potensialet for utvikling av mer fornybar varme over alt i Frankrike, ved bruk av lokale miljøvennlige energiressurser, som ellers ville gått til spille.
KALENDER