Nye brennere skal bidra til renere luft i Stockholm
5. januar 2017
Fortum Värme faser ut fossile brensler i Värtaverket i Stockholm og har byttet ut sine forbrenningssystemer i fire av sine gamle kjeler fra 60-tallet.  Fortum Power Solutions har levert nye brennere som bidrar til å redusere NOx-utslippene i anleggene og som muliggjør en bredere brenselsmiks.  
 
– Vårt hovedmål har vært å gi Fortum Värme større fleksibilitet og gjøre det mulig for dem å forlenge livslengden på kjelene, sier Vuokko Laaninen i Fortum Power Solutions.
 
Värtaverket har gjennomgått en omfattende modernisering som skal være i havn i 2017. Når investeringene er gjennomførte vil Värtaverket bli en av Europas største anlegg for klimavennlig kraftvarmeproduksjon basert på biobrensel.  Modernisering av VV1 og VV2 er en del av de større investeringene.
Tidligere ble kjelene i Värtaverket blant annet varmet med tungolje. Etter oppgradering vil man også kunne benytte ulike biobaserte oljer.
 


KALENDER