Lover seier for bioenergi
17. desember 2009

Regjeringen vedtok 16. desember å utsette innføringen av energimerkeordningen for boliger og yrkesbygg. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen garanterer seier for bioenergi, når ordningen innføres fra 1. juli 2010.

- Jeg var ikke fornøyd med forslaget jeg fikk meg forelagt og nå skyver vi på ikrafttredelsesdatoen for å få et bedre bilde av hvordan den valgte modellen slår ut for bioenergi, sier Terje Riis-Johansen.

- I første omgang tar vi nå grep i forhold til at vedovner kommer bedre ut i forhold til ovppvarmingsmerket, og i tillegg skal vi sørge for at oppvarmingsmerket likestilles med energimerket, sier Riis-Johansen til Dagens Næringsliv. Disse to grepene legges inn i en prøveordning som trer i kraft fra nyttår. Den reelle kampen står imidlertid om hvorvidt det skal gjøres en endring på selve grunnprinsippet for energimerket. I prøveperioden blir det lagt et såkalt levert energibehov til grunn for energimerket. Det er her panelovner kommer bedre ut enn bioenergi, fordi det vurderes som mer enrgieffektivt. Det omtalte oppvarmingsmerket skal kompensere for dette ved at miljøvennligheten legges til grunn, og her får panelovner rød farge, mens biovarme får grønn. Alternativet er å vekte energikildens miljøkarakter også i energimerket, gjennom et såkalt vektet levert enrgibehov, skriver Dagens næringsliv.KALENDER