Ser lyst ut for spillvarme fra Apples datasenter i Danmark
31. desember 2016
En avtale om tilskudd samt et forventet avgifts-fritak, gjør at Energi Viborg endelig tør å tro på at byggene i  Viborg kan varmes med overskuddsvarme fra Apples kommende datasenter i Foulum, nær Viborg.
De har tvilt lenge, men nå mangler de bare en underskrift, så skulle den være god nok: Overskuddsvarmen fra Apples datasenter vil benyttes til å varme byens bygg samt til tappevann, i stedet for å varme fuglene.  

Avgiften på overskuddsvarme og andre økonomiske hindre har fått direktøren for Energi Viborg, Christian Hagelskjær, og styreleder Niels Dueholm til å tvile på om det kunne la seg gjøre.

Nå lyder det andre toner i deres lokale avis, Viborg Stifts Folkeblad. Her henviser direktør og styreleder først og fremst til den avtalen om energibesparelser, som energiselskapene inngikk med energiminister Lars Chr. Lilleholt den 16. desember.
Den innebærer at varmepumper kan få del i de energisparemidlene, som danskene via deres fjernvarme-, gass- og elregninger betaler ca. 1,5 milliarder kroner til i året.
Energi Viborg står foran en investering på mellom 300 og 500 millioner kroner ved installering av varmepumper ved datasentret og en ny overføringsledning inn til byen, skriver lokalavisen. Den må de lokale fjernvarmekundene ikke betale alene.

Avgjørelse: Viborg slipper avgift på overskuddsvarme
Enda viktigere er det dog, at Energi Viborg ser ut til å kunne få varmen fra Apple uten å betale avgift av den. En av de store hindrene har nettopp vært en avgift på overskuddsvarmen, som tidligere har bremset lignende prosjekter.
Nå avventer ledelsen i Energi Viborg en avgjørelse fra det lille Rødkærsbro Fjernvarmeværk. Skat har nemlig sagt ja til at overskuddsvarmen fra Arlas meieri kan utnyttes, fordi Arla gir bort varmen. Det samme har Apple gitt tilsagn om å gjøre i Viborg.
-Det var en viktig avgjørelse, som har vakt oppsikt i hele fjernvarmebransjen. En sånn garanti er vi også nødt til at få, innen vi utløser anleggsinvesteringer for opp mot en halv milliard kroner, sier direktør Christian Hagelskjær til Viborg Stifts Folkeblad.
Han gleder seg samtidig over, at PSO-avgiften blir borte. Dermed blir regningen for å drifte varmepumpene lavere.

-Fornuften synes å seire
Samlet tør styreleder Niels Dueholm, som også er socialdemokratisk byrådsmedlem, at fjernvarmeregningen ikke stiger og muligens også faller litt.  Det er veldig bra, for Viborg står som mange andre fjernvarmeverk foran markante prisstigninger ved inngangen til 2019, når et starttilskudd, det såkalte grunnbeløpet, faller bort.
Les også: Apples datacenter sluger strøm som mindst 175.000 familier


Spillvarmen fra Apples nye storsatsing i Danmark vil bli brukt til å varme opp hus gjennom Viborgs fjernvarmesystem. (Illustrasjon: Apple)
KALENDER
22 - 24 mai