NVE-analyse: Vil skje store endringer innenfor energisektoren mot 2030
28. desember 2016

I tiden frem mot 2030 vil det ifølge NVEs første kraftmarkedsanalyse skje store endringer innenfor energisektoren. Både politiske vedtak utenfor Norden og teknologiutviklig vil påvirke kraftproduksjon og -forbruk både i- og utenfor Norge. Les mer om bla hvordan her.

- Ny klima- og energipolitikk med fokus på mer fornybar energi, energieffektivisering, elektrifisering av energiforbruket og videreutvikling av kraftmarkedet er viktige drivere for utviklingen av energimarkedene fremover, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Kraftmarkedsanalyse mot 2030 belyser noen viktige trender, og konsekvenser av at Norge og Norden blir sterkere knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Analysene og vurderingen er utført i løpet av 2016, og det er første gang NVE publiserer en slik analyse samlet. Resultatene vil inngå i konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver NVE har. Analysen skal oppdateres årlig med bakgrunn i de endringene i rammebetingelser, marked og teknologi vi observerer.

Forutsetningene for analysen som presenteres her, er basert på nasjonale handlingsplaner og vedtatt politikk. Analysene er gjennomført ved hjelp av kommersielle kraftmarkedsmodeller som brukes i bransjen i dag og, som er satt opp for å representere kraftsystemet i 2016, 2020 og 2030, skriver NVE på sine nettsider.

KALENDER
22 - 24 mai