Statkraft Varme selger fjernvarmevirksomheten i Levanger kommune
23. desember 2016
Statkraft Varme har i dag undertegnet avtale om salg av fjernvarmeanlegg med tilhørende virksomhet i Levanger kommune til det lokale selskapet Innherred Biovarme AS. Statkraft Varme er en av de største nasjonale fjernvarmeleverandørene i Norge og vil i all hovedsak satse på større anlegg fremover, skriver selskapet i en melding.
- Fjernvarmeanlegg på Røstad, med tilhørende fjernvarmenett er et av våre mindre anlegg og potensialet for videre vekst og utvikling knyttet dette anlegget ses best realisert av nye eiere med fokus på mindre anlegg, sier Bjørn Hølaas, direktør for fjernvarme i Statkraft.

- Innherred Biovarme AS har i de siste årene hatt tilsyn og alarmberedskap ved Røstad fjernvarmeanlegg. Vi er glade for å kunne overta eierskapet av anlegget og videreføre driften i egen regi. Innherred Biovarme AS ønsker å oppgradere anlegget og se på muligheten for videre utbygging av fjernvarmenettet, sier Åge Bakkejord, daglig leder i Innherred Biovarme.

Gjennomføring av salget forutsetter nødvendige samtykker fra offentlige myndigheter og tredjeparter. Overtagelsesdato er planlagt til 10. januar 2017. Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Salget vil ikke berøre noen av Statkraft Varmes ansatte.
 
Fakta om fjernvarmevirksomheten i Levanger
•             Anlegget ble satt i drift i 1999
•             Anlegget er et biobrenselanlegg, hvor flis eller briketter benyttes
•             Fornybarandel i 2015 var 99,3 %
•             Installert kapasitet er på 4 MW
•             Produsert volum i 2015 var 3,8 GWh
 
Om Statkraft
Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.
Statkraft Varme har 11 fjernvarmeanlegg i Norge og 4 i Sverige. Den årlige fjernvarmeproduksjonen er ca. 1.100 GWh, som leveres til ca. 13.000 kunder.
 
Om Innherred Biovarme AS
Innherred Biovarme AS ble etablert i 2007, og er i hovedsak eid av bønder og skogeiere på Innherred. Innherred Biovarme AS har nærvarmeanlegg ved Frol Barneskole og Skogn oppvekstsenter i Levanger kommune.  Vi har flisterminal på Vinne i Verdal og leverer flis til egne anlegg i Levanger, samt en del gårdsvarmeanlegg i Verdal, Levanger og Frosta. Omsetningen av flis tilsvarer ca 4 Gwh i året, hvor litt over halvparten går til egne anlegg på Levanger. 
 
KALENDER
22 - 24 mai