Nobio: De folkevalgte forstår skogens verdikjede
21. desember 2016
- Det har vært hevdet at våre kjære folkevalgte er dumme, kunnskapsløse eller frekke. Min påstand er at de faktisk har satt seg inn i saken og at de forstår skogens verdikjede, sier daglig leder Martin S. Kristensen i Nobio.
 
Kristensen tar til motmæle mot kritikere av å øke andelen biodrivstoff i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 i et innlegg på tu.no
- Forbrenning av trevirke og annen biomasse frigjør som kjent også karbon, men til forskjell fra fossilt karbon er dette karbonet allerede en del av det naturlige kretsløpet. Vi bare nyttiggjør oss av det på veien istedenfor at det likevel frigjøres ved forråtnelse, skriver Kristensen i innlegget.
 
Han påpeker at de kjente fossile ressursene i verden inneholder mellom 1000-2000 milliarder tonn karbon og at det haster med å stoppe uttaket av disse fossile karbonene som ligger trygt lagret utenfor klimasystemet.
 
- Den viktigste klimagassen er CO2, og FNs klimapanel er tydelige på at det er den samlede tilførselen av CO2 inn i klimasystemet som avgjør den globale oppvarmingen.
Over to tredjedeler av karbonbudsjettet vårt er brukt opp, og skal vi stabilisere systemet og begrense den globale oppvarmingen til to grader, har vi 250 milliarder tonn igjen. Ved dagens utslippsrate på cirka 10 milliarder tonn i året er budsjettet brukt opp om 15-25 år, skriver Kristensen.

Les hele innlegget her
 
KALENDER
22 - 24 mai