Signalbygg i Bjørvika får miljøvennlig varme og kjøling
16. desember 2016
Hafslund Varme AS skal levere varme og kjøling til Nye Deichmanske hovedbibliotek og nye Munchmuseet når de åpnes for publikum i 2020. De er begge FutureBuilt-prosjekter, og er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Tildelingen skjedde etter konkurranse og omfattende forhandlinger.
De nye signalbyggene blir bygd for å skape et pulserende knutepunkt – en moderne møteplass for læring og utveksling av kunnskap. 

– Vi er svært stolte av at Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har valgt Hafslund Varme som leverandør. Avtalen er et eksempel på at flere eiendomsbesittere velger fellesløsninger som fjernvarme framfor separate løsninger for hvert bygg. Fjernvarme kommer som regel best ut innen økonomi, driftssikkerhet og miljøhensyn, sier konserndirektør for Hafslund Varme Eirik F. Tandberg i en melding.

Fjernvarme utnytter spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. Varmen leveres gjennom det eksisterende, omfattende fjernvarmenettet, som dekker 25 prosent av varmebehovet i Oslo.

– Energiløsningen fra Hafslund Varme tilfredsstiller de høye miljøkravene som er fastsatt for kulturbyggene. Det er både en teknisk og økonomisk god løsning for det nye Munchmuseet og det nye Deichmanske hovedbibliotek, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF i meldingen.

Kjøling fra Hafslund Varme
Kjølingen til de to signalbyggene leveres fra en eksisterende kjølesentral i Bjørvika. Hafslund Varme har nylig avtalt leveranse av fjernvarmebasert kjøling til andre næringsbygg i Oslo sentrum. Prosjekteringen av byggene i Bjørvika hadde imidlertid kommet for langt til at dette var et aktuelt alternativ.

– Vi etablerer oss som totalleverandør av varme og kjøling i Oslo, og leveransene til Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum er et viktig steg, avslutter konserndirektør for Hafslund Varme Eirik F. Tandberg. 


Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Hafslund Varme, signerer avtalen om leveranse av termisk energi.
KALENDER
22 - 24 mai