Fjernvarmekonsesjon til Østfold Energi AS
17. desember 2009

NVE har gitt Østfold Energi AS konsesjon til å bygge et fjernvarmeanlegg i Halden. Anlegget omfatter Halden sentrum og omkringliggende områder.

Anlegget er delt i to fjernvarmenett, som på sikt kan kobles sammen. Samlet vil fjernvarmeanleggene kunne levere opp til 40 GWh varmeenergi per år.

I øst vil fjernvarmeanlegget bygges med varmesentral plassert på Norske Skog Saugbrugs. Denne varmesentralen etableres med tre varmepumper i spillvarmen fra Norske Skog Saugbrugs. I vest vil fjernvarmeanlegget bygges ut fra Østfold Energis eksisterende varmesentral på Torpum. Her utvides eksisterende bioenergianlegg med to biooljekjeler.

NVEs beregninger viser at det planlagte fjernvarmeanlegget i Halden er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder.

Samtidig med at NVE gir fjernvarmekonsesjon til Østfold Energi AS avslås konkurrerende konsesjonssøknader fra Daimyo Rindi Energi AS og Halden kommune. Alle tre har søkt konsesjon for et omtrent like stort område i Halden sentrum og omkringliggende områder. (NVEs hjemmeside)KALENDER