Tromsøværinger sikret miljøvennlig varme i femten år
15. desember 2016
Kvitebjørn Varme AS har inngått en avtale med Tromsø kommune om å levere grønn fjernvarme til kommunale bygg i femten år.  Minst 95 prosent av fjernvarmen som leveres skal være basert på fornybare, «grønne» energikilder, skriver Kvitebjørn Varme i en pressemelding onsdag.

- Det er med stor glede og entusiasme vi inngår denne langsiktige leverandøravtalen med Tromsø kommune, uttaler daglig leder i selskapet Trude Ørpetvedt i meldingen.

Avtalen mellom partene forplikter Kvitebjørn Varme til å dekke kommunens behov for vannbåren varme til oppvarming, ventilasjon, varmt tappevann og gatevarme til kommunale bygg som tilknyttes ordningen.

Gjennom avtalen, som har en varighet på 15 år, skal Tromsø kommune dekke hele sitt behov for vannbåren varme. Aktuelle bygg for tilknytning ligger innenfor det området hvor Kvitebjørn Varme AS har konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegg, skriver selskapet.

- Etablering av fjernvarme - fremtidsrettet tiltak
- Tromsø kommune er en foregangskommune innen miljøpolitikk. Det er denne avtalen et eksempel på fordi den garanterer en fornybarandel på 95 prosent for den leverte fjernvarmen. Etablering av fjernvarme som energikilde er et fremtidsrettet tiltak, og er i tråd med Tromsø kommunes klima- og energiplan, sier Frank Abrahamsen, Enhetsleder byggforvaltningen i Tromsø kommune.

Målet er 100 prosent fornybar varme - på lengre sikt
Kvitebjørn Varme har en ambisjon om at all fjernvarme i Tromsø skal produseres fra fornybare energikilder, og har derfor bygd et nytt, moderne energigjenvinningsanlegg i Skattøra Miljøpark. Utbyggingen vil sørge for at Kvitebjørn i løpet av noen få år kan levere over 120 GWh varme til Tromsø sine innbyggere, opplyses det.

Ifølge pressmeldingen produserer Kvitebjørn Varme årlig over 80 GWh varme.
 


- Det er med stor glede og entusiasme vi inngår denne langsiktige leverandøravtalen med Tromsø kommune, sier Trude Ørpetvedt, som overtok ledelsen av Kvitebjørn Varme i mars. Bildet tatt under en presentasjon av fjernvarmeutbyggingen i Tromsø, på Norsk Fjernvarmes årsmøte i Bodø i juni. foto: Sissel Graver
KALENDER
22 - 24 mai