Mer miljøvennlig overskuddsvarme til finner– også fra datahaller
21. november 2016
Det finske energikonsernet Fortum og det svenske it-konsernet Ericsson har signert en samarbeidsavtale om å benytte overskuddsvarme fra Ericssons datasenter i Kirkkonummi i Sør-Finland. Fortum benytter allerede overskuddsvarme fra flere anlegg i hovedstadsområdet Espoo-Kauniainen-Kirkkonumme. 
Ericssons datasenter produserer fra 10 000 til 15 000 megawattimer overskuddsvarme årlig, og planen er å øke kapasiteten med nesten det dobbelte de neste to årene.  

Overskuddsvarmen fra datasenteret dekker om lag 20 prosent av fjernvarmebehovet i Kirkkonummi-distriktet, nok til å dekke oppvarmingsbehovet til om lag ett tusen eneboliger.

-Vårt datasenters it-last øker jevnlig da utstyret som testes krever stadig mer ytelse, og senterets kjølebehov er også i vekst. Ifølge avtalen vil Fortum benytte varmepumper for å omdanne vår overskuddsvarme til oppvarming av boliger i Kirkkonummi. Dette er en meget smart måte å gjenvinne overskuddsvarmen på, sier sjefen for Ericsson Finland, Olli Sirkka i en melding.

Ifølge Ilkka Möttönen, som leder Fortums forretningsutvikling for fjernvarme, er bruk av overksuddsvarme et godt eksempel på hvordan selskapet kan bevege seg mot lavkarbon fjernvarme.

- Varmepumper er en energieffektiv og økonomisk løsning også i et fjernvarmeystem. Ved å benytte varmepumper kan vi utnytte overskuddsvarme på en nyttig måte. Vårt mål er at våre fjernvarmekunder i distriktene Espoo, Kirkkonummi og Kauniainen vil varme sine hjem ved hjelp av fjernvarme senest innen utgangen av 2030, sier Möttönen.
 
Avtalen innebærer at Fortum investerer i varmepumper som installeres i Ericssons bygninger. Pumpene vil kjøle ned Ericssons datasenter, og overskuddsvarmen som oppstår, vil bli overført til fjernvarmenettet i Espoo-Kirkkonummi.

Fortum fremholder at miljømessige forhold ble lagt til grunn også ved valget av varmepumpene i prosjektet. Et nytt kjølemiddel, HFO 1234ze, ble valgt til bruk i pumpene. Dagens mest brukte kjølemiddel har ifølge selskapet 200 ganger større innvirkning på den globale oppvarmingen av klimaet, ved utslipp i atmosfæren.

Den finske energigiganten benytter allerede spillvarme fra flere anlegg i hovedstadsområdet Espoo-Kauniainen-Kirkkonumme. Spillvarme fra spillvann benyttes i varmepumpefabrikken Suomenoja, og dekker rundt 15 prosent av fjernvarmeforbruket i Espoo.

Andre anlegg som avgir overskuddsvarme til fjernvarmedekning er datasentrene til Tieto og Elisa. Nye fjernvarmebidrag fil komme fra Espoo hospital og transportsenteret Matinkylä, samt fra Soneras datasenter, som når det er bygget, blir Finlands største.
(kilder: Fortum.com/Europower.com)
 
Les også: Overskuddsvarme fra russisk it-gigant varmer lokalbefolkningen i Sør-Finland
KALENDER