Enighet om å fjerne omstridt grønn avgift i Danmark
18. november 2016
Sent torsdag kveld lyktes det  den danske regjeringen å lande en bred politisk avtale om en gradvis avskaffelse av den omstridte grønne avgiften, PSO-avgiften. Avtalen vil ifølge Dansk Fjernvarme føre til at man kan bruke mer grønn el i fjernvarmen.
Avtalen betyr samtidig, at en rekke kystnære vindmølleprosjekter, som regjeringen opprinneligt ville fjerne, likevel overlever, skriver Jyllands-posten.
Den korte versjonen av avtalen er at  PSO-avgiften gradvis blir avskaffet frem mot 2022. De pengene, som staten dermed går glipp av, finnes ved å heve bunnskatten permanent, beskjære den grønne sjekken og senke eller fjerne en rekke støtteordninger til næringslivet, skriver avisen.

Dansk Fjernvarme fornøyd
Avtalen om å avskaffe PSO-avgiften gleder Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.
- Det er en veldig god dag for det grønne Danmark at det nå er funnet en løsning på PSO-utfordringen. Nå må det skapes ro om energiavtalen. Det er bred politisk støtte til den grønne omstillingen, som bør avspeiles i respekten for energiavtalen, som er inngått, sier Kim Mortensen i en melding.

Fjernvarme-direktøren skulle imidlertid sett at avtalen ble utfaset raskere enn det er lagt opp til. —Men omvendt må vi også rose forlikspartnerne for at det nå med den meget brede avtalen er skapt en sikkerhet for investorene, så det fortsatt kan investeres i den danske energisektoren til gavn for vekst, sysselsetting og et grønnere Danmark, sier han. 

Bakgrunnen for at Dansk Fjernvarme gjerne hadde sett en raskere utfasing av avgiften, er at dette sammen med en lempelse av elavgiften til varme, vil bane veien for at fjernvarmeselskapene  kan investere i varmepumper og dermed bruke mer grønn el i fjernvarmen.

"En lang rekke fjernvarmeselskaper over hele landet har prosjekter liggende i skuffen, hvor de gjerne vil utnytte overskuddsvarme fra lokal industri. For å omsette overskuddsvarmen til fjernvarme har de bruk for en el-dreven varmepumpe. Men når selskapene samtidig skal betale PSO for å bruke el til varmepumpen, er prosjektene ikke lønnsomme", skrev Dansk Fjernvarme i en melding i vår, hvor Kim Mortensen uttalte:

- Hvis regjeringens forslag betyr at fjernvarmeselskapene ikke skal betale PSO for å utnytte overskuddsvarmen, så vil vi komme et betydelig skritt videre på å kunne benytte den i fjernvarmen fremfor å sende den opp til fuglene. Det er jeg veldig tilfreds med. Det er ingen tvil om at vi fremover skal utnytte langt mer av den stadig grønnere elen til oppvarming. Det gir varmepumper mulighet for, så jeg håper, at regjeringen nå kan overtale den øvrige forlikskretsen til å støtte opp om forslaget, så de mange selskaper kan komme i gang med å knytte strøm til fjernvarmen",
 
 PSO-avgiften 
PSO eller "public service obligations" er en grønn avgift, som betales av alle elbrukere over elregningen.

Avgiften brukes til å støtte grønn omstilling i form av tilskudd til fornybar energi som vindmøller, solceller, biogass, biomasse og bølgekraft.

Provenuet fra PSO-avgiften går blant annet til de grønne energiprodusentene, så de er sikret en fast høy pris for deres el, selvom elprisen faller.

Ifølge EU-Kommissionen er PSO-avgiften traktatstridig, fordi den også blir pålagt utenlandske selskaper, som ikke nyter godt av støtten til grønn omstilling. Den skal derfor fjernes. (kilde Jyllands-Posten)
KALENDER