Forskning: God dialog mellom bygg- og energisektoren viktig for energifleksible bygg
16. november 2016
Forskeren Mehmet Bulut ved Mälardalens Högskola har undersøkt relasjonen mellom energi- og byggsektorene i Sverige, og bransjenes syn på smarte energiløsninger i bygg. Forskningen viser at det er potensial for å energieffektivisere bygg og oppgnå en mer fleksibel bruk av energien ved bedre samarbeid; bedre dialog, nye forretnings-modeller og nye regelverk, er stikkord.
 
 
Bygg forventes å spille en nøkkelrolle i fremtidens energisystem ved å benytte el på en smartere måte. Det kan for eksempel dreie seg om å benytte elen når den er rimeligst. Å endre byggenes rolle i energisystemet fra passive konsumenter til aktive «prosumere» som både tilfører og benytter energi, krever dog et nærmere samarbeid mellom energi- og byggsektoren.

I sin avhandling presenterer han de faktorer som ifølge spørreundersøkelser og intervjuer forsvarer samarbeid mellom gruppene, og kommer med anbefalinger om hva som skal endre utviklingen.

– Min forskning viser at det- i tillegg til tettere dialolg, nye forretningsmodeller og nye regelverk, er et stort potensial for bedre å integrere bygg i energisystemet for å få et mer effektivt, smartere og mer bærekraftig energisystem, sier Mehmet Bulut i en melding. 
 
Ifølge  avhandlingen er faktorer som påvirker dagens samarbeid negativt,  blant annet fjernvarmemonopol, energieffektiviseringstiltak i bygg, manglende teknologisk nøytralitet i de nasjonale byggreglene, egenproduksjon av el og manglende fleksibilitet i energiforbruksmønsteret.  Å endre fokus fra egen gevinst til felles mål ses også å være nødvendig for å styrke samarbeidet mellom energi- og byggsektoren.  En ny teknologi som muliggjør en mer fleksibel energiforsyning og bruk, er også en forutsetning.  

– ­Det har ikke vært foretatt noen studie tidligere der man sammenligner synet på  energi- og byggsektoren på samme måte. Jeg tror at denne avhandlingen kan bidra til en bedre forståelse av de to nøkkelsektorene for at vi skal kunne redusere klimapåvirkningen  fra energiforbruk  i bygg, sier forskeren Mehmet Bulut.
 
 


Foto: Christer Wiik
KALENDER