Smartere brensel-håndtering i Växjö Energi
15. november 2016
Nå starter Växjö Energi på egenhånd å flise veden som benyttes til brensel på sitt anlegg i Sandviksverket. Det innebærer færre transporter og en mer miljøvennlig produksjonskjede.
Växjö Energi fokuserer på hele produksjonskjeden og kan derfor, ifølge selskapet, finne miljøgevinster som ellers lett kunne gått tapt. Det skjer ved å flise veden i egen regi inne på Sandviksverket. Flisen benyttes deretter som brensel i fjernvarme- og elproduksjonen. Veden som benyttes er av en slik karakter at den ikke kan benyttes i annen produksjon, for eksempel til saget virke eller til papirmasseproduksjon.

—Tidligere har vi kjøpt ferdigfliset ved, som innebærer at stokkene ble kjørt til en terminal der de ble lastet av, lagret og siden flist opp. Deretter ble flisen lastet opp og fraktet videre til oss. Hvis stokkene i stedet kjøres direkte til oss, unngår vi unødige transporter, og de utslippene som dette fører med seg, sier Ragnhild Oskarsson, seksjonssjef for Kraft och värme Bränsle i Växjö Energi

Ved å flise veden på Sandviksverket reduseres transportbehov, håndtering og lagring, som innebærer lavere håndteringskostnader og redusert miljøpåvirkning.  
 
Etter tester av håndteringen når det  gjelder  støy og støv, som gjennomføres på starten av sommeren;  har Växjö Energi nå fått tillatelse av lensstyrelsen til å arbeide på denne måten i et år. Håpet er at dette skal bli permanent.  (energinyheter.se)


Foto: Växjö Energi 
KALENDER