Vil selge mer kraft til Europa
16. desember 2009

Enova-sjef Nils Christian Nakstad vil ha økt mulighet til å eksportere kraft til Europa. Hvis ikke mener han det blir vanskelig å utløse bygging av ny fornybar energi i Norge.

- Dette er et budskap om at overføringskapasiteten til Europa må økes, sier Nils Christian Nakstad til Dagens Næringsliv.
Han mener eksport av norsk kraft kan bli del av løsningen på klimaproblemet, men at de norske målene innen energiomleggingen er avhengig av at aktørene ser lønnsomhet i slike investeringer. Enova støtter 20 til 50 prosent av et tiltak. Det innebærer at vi er avhengig av at andre er motivert til å investere resten, sier Nakstad. Han påpeker at det ligger an til et betydelig kraftoverskudd i Norge fremover. For kraftselskaper og andre investorer vil det derfor fremstå som lite attraktivt å investere i mer kraft her hjemme.

- Norge har et betydelig potensial både for energisparing, omlegging til fornybar oppvarming og økt fornybar kraftproduksjon. For å kunne realisere dette, ser Enova det som avgjørende at vi har tigang til et kraftmarked med tilstrekkelig betalingsvillighet.
- Vi må ha en høyere pris på kraft fremover enn den vi ser i dag. – høy nok til at den utløser investeringer i mer miljøvennlig energi. En ambisiøs klimaavtale i København vil bidra til at prisen på fossil energi stiger. Det betyr blant annet økte priser i det europeiske kraftmarkedet, sier Nils Christian Nakstad til Dagens Næringsliv.
 KALENDER