Snart klart for miljøvennlig overskuddsvarme i Midt-Troms
14. november 2016
Før forsvant varmen til kråkene, men snart kan innbyggere og bedrifter i Finnsnes nyte godt av overksuddsvarme fra både industri og avfallsforbrenning. 
 
I vår startet Finnsnes Fjernvarme leggingen av et fjernvarmenett på 15 kilometer mellom Senja Avfall og Finnfjord smelteverk for å utnytte overskuddsvarmen fra de to anleggene.

Og til dels vanskelige grunnforhold til tross, har utbyggingen gått etter planen. Den 15. desember skal hovedtraseen være ferdig lagt, og i april, når varmesentralen etter planen skal stå klar, vil produksjonen starte opp.

– Det har gått utrolig smertefritt, sier administrerende direktør Tor-Helge Sørensen i Senja Avfall til fjernvarme.no.

– På deler av traseen har det vært vanskelige grunnforhold, men vi har klart å opprettholde fremdriften likevel. Og innbyggerne har vært veldig positive hele veien. God kommunikasjon i forkant og under prosjekteringen både til ulike etater, blålyskjøretøy og til beboerne er årsaken. Beboerne får i tillegg til miljøvennlig varme, også to nye veier så dette blir vinn-vinn for innbyggerne, legger han til.

Det unike med dette prosjektet er ifølge Sørensen at man i Finnsnes nå får utnyttet overskuddsenergi fra både avfallsforbrenning og smelteverksindustri.

– Denne overskuddsenergien vil da benyttes til blant annet oppvarming og tappevann til eksisterende og nye næringsbygg samt framtidige boliger, sier han og legger til at miljøgevinsten er stor ved å utnytte varme som ellers ville gått til spille.

Fullt utbygget vil fjernvarmeanlegget levere 35 GWh i året. Forutsatt at denne energien erstatter like store deler varme fra olje og el, vil anlegget spare miljøet for 7.600 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslipp fra 3.200 biler.


Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen, administrerende direktør Tor-Helge Sørensen i Senja Avfall og styreleder i Senja avfall, Terje Johansen er storfornøyde med fjernvarmeutbyggingen i Finnsnes. (Foto: Finnsnes Fjernvarme)
KALENDER