Høyere priser på den nordiske kraftbørsen
1. januar 2007

Kraftprisene økte i alle de nordiske landene fra uke 39 til 40. I Sør-Norge økte børsprisen på elektrisk kraft fra 13,7 øre/kWh i uke 39 til 18,4 øre/kWh i uke 40.

I Midt- og Nord-Norge var prisene 24,3 og 23,2 øre/kWh i gjennomsnitt siste uke. Årsaken til prisoppgangen var kaldere vær og dermed økt forbruk og lavere tilsig til vannkraftsystemet.

En markedspriskontrakt med et påslag på 1,9 øre/kWh ville i uke 40 gitt en pris til husholdninger i Sør-Norge på 25,0 øre/kWh inklusive mva.

Samme kontrakt i Midt- og Nord-Norge ville gitt priser på 32,3 øre/kWh og 30,8 øre/kWh.

Tilsiget til de norske vannmagasinene var om lag 70 prosent av normalt i uke 40.

Lavere tilsig og fremdeles høy norsk kraftproduksjon gav en nedgang i magasinfyllingen på 1,0 prosentpoeng fra uke 39 til 40. Ved utgangen av uke 40 var magasinfyllingen 93,0 prosent.

Det er 5,0 prosentpoeng høyere enn normalt. I Sverige økte fyllingsgraden med 0,1 prosentpoeng til 84,0 prosent. 

KALENDER