Nye IEA-midler tilgjengelig for innovative fjernvarmebedrifter
30. september 2016
Fjernkjøling, markedsutvikling og energilagring er blant temaene i en ny treårsperiode i det Internasjonale Energibyråets forskningsprogram for fjernvarme og –kjøling (IEA DHC). Forskingsrådet oppfordrer norske bedrifter til å melde seg på.

IEA DHC lyser nå ut såkalte nettverksmidler på en rekke områder som blir stadig mer sentrale for fjernvarme- og kjølebedrifter. Programmet henvender seg spesielt til søkere som har gode næringsrelasjoner og er opptatt av forskning og utvikling.

– Flere prosjekter i Norge de siste årene har bygget kompetanse på noen av de utlyste områdene og vi er dermed en god målgruppe for utlysningen, sier spesialrådgiver Trond Værnes i Forskningsrådet.

Han anbefaler potensielle søker å søke gjennom nettverk og understreker at Forskningsrådet gjerne kan være møteplass for ideutveksling og søkeprosesser.

Direktør Rune Volla i Forskningsrådet er medlem i styringsgruppen for IEA DHC, mens daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme er hans vara.

– Dette er en god sjanse for våre medlemsbedrifter å få støtte til å utforske muligheter de uansett bør ta tak i. Det dreier seg om kjøling og lagring, høytemperatur i kombinasjon med lavtemperatur nett, men også markedsutvikling, sier Juhler.

Den nye treårsperioden løper fra 1. mai 2017 til 30. april 2020. Selve utlysningen kan du lese her.KALENDER