EU-prosjekt for å bistå byer med effektive fjernvarmeløsninger forlenges
1. januar 1970
Celsius-prosjektet -  som er del av EU-programmet Smart Cities and Communities, og som skal hjelpe større byer til å bli mer energieffektive ved bruk av fjernvarme, er forlenget med ni måneder og skal pågå fram til 31. desember 2017. Så langt har 58 større byer knyttet seg til prosjektet.
—Kommisjonen har godkjent at prosjektet, som startet opp i 2013, forlenges med ni måneder for at vi skal kunne presentere et generelt bedre resultat, sier Katrina Folland i et nyhetsbrev.
—Det er naturlig at energimarkedet og verden rundt endres i løpet av en fireårsperiode. Vi trenger derfor å tilpasse prosjektet til dette, for å levere oppdaterte og relevante resultater.
 
For å sikre at teknologier og tjenester som er utviklet er oppdatert, er det gjort endringer i noen av prototypene. Dermed tar det lengre tid enn forventet å få dem i gang, overvåke- og evaluere resultatene, og å pakke dem til brukervennlige løsninger. —Vi ønsker å nå alle målene for prosjektet. Det er meget viktig å utføre dette på best mulig måte, for å sikre at resultatene blir benyttet.
 
—En lengre overvåkingsperiode for demonstrasjonsmodellene betyr mer pålitelige resultater. Utvidelsen gir oss også muligheten til å støtte CELSIUS byer for en lengre periode, gjennom workshops og internettseminarer, om viktige temaer og videreutvikling av wiki, sier prosjektkoordinatoren.
 
Celsius-prosjektet som ledes av Göteborg består ellers av de fire partnerbyene London, Rotterdam, Køln og Genova. Et av prosjektets mål var å rekruttere 50 nye EU-byer og dette målet ble nådd i april da Krakow knyttet seg til.  Siden da har ytterligere åtte byer blitt rekruttert.  


KALENDER