Ønsker mer fjernvarme basert på miljøvennlig overskuddsvarme på Herøya
29. august 2016
Skagerak Varme ønsker å øke fjernvarmeproduksjonen basert på overskuddsvarme i Herøya Industripark AS (HIP). Planen er at selskapet skal levere spillvarme til rundt 90.000 m2 bygg i Industriparken.
Herøya Industripark AS (HIP) og Bilfinger har nylig inngått avtaler med Skagerak Varme om leveranse av fjernvarme til 12 store bygg på tilsammen ca. 90.000 m2. Blant HIPs bygg er administrasjonsbygget og forskningsparken. Bilfinger vil få fjernvarme både til kontorbygget sitt og verksteder. Fjernvarmen skal erstatte damp som benyttes til oppvarming i dag, skriver Herøya Industripark.no på sine nettsider.

Skagerak Varmes nye anlegg gjenbruker varme fra Yaras kalksalpeterfabrikk. Den totale kapasiteten fra de to anleggene er 46 GWh med mulighet for utvidelse til 55 GWh. 30 GWh går ut av parken til kunder i Porsgrunn, og 16 GWh vil bli distribuert i et nytt fjernvarmenett, fase 2, internt i industriparken.

Yaras energijeger Anders Holst sier i en kommentar at løsningen også er god for Yara:

– Yara er opptatt av at ressurser ikke skal gå til spille, og synes dette er en veldig god løsning. Det er fundamentalt riktig å gjenvinne lavtemperaturenergi til byggoppvarming, mens energi med høyere temperatur kan gjenvinnes til dampnettet og benyttes til industriformål. Her er vi alle vinnere, ikke minst miljøet, understreker Anders Holst, som håper denne investeringen kan skape et fundament for ytterligere utvidelse av fjernvarmenettet i Grenland. 

Avtalen mellom partene går ut på at Skagerak Varme AS gjør alle investeringer knyttet til fjernvarmenettet og kundesentralene, og at de også tar ansvar for drift og vedlikehold av systemene. 
Investeringen vil ligge på rundt 60 millioner kroner, og har fått tilslutning av Skageraks styre, under forutsetning av at prosjektet får innvilget investeringsstøtte fra Enova. Tilbakemelding fra Enova er ventet i siste halvdel av september.Går det som Skagerak Varme, Herøya Industripark AS og Bilfinger ønsker, vil 12 store bygg på ca 90 000 kvadratmeter i Herøya Industripark bli varmet med miljøvennlig overskuddsvarme fra Yaras kalksalpeterfabrikk. Illustrasjon: https://commons.wikimedia.org
KALENDER
22 - 24 mai