RørNorge mener Sanner trenerer vedtak om skjerpede energikrav
15. juni 2016
I et intervju med bladet Rørfag mener fagsjef energi og miljø i RørNorge Eli Hermine Heyerdahl Eide, at statsråd Jan Tore Sanner trenerer Stortingets vedtak om å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift ved å kreve ny høring av vedtaket.
- Vi forstår lite av at Stortingets vedtak, slik det står, krever ny høringsrunde. Dette oppleves som trenering fra statsrådens side. Her må demokratiet vike for byråkratiet, sier Eli Hermine Heyerdahl Eide til Rørfag.
 
- RørNorge har 10000 rørleggere i ryggen og er blant tungvekterne i BNL-systemet. Det teller. Nå må vi vise muskler og stå sammen. Og det er viktig at alle som har mulighet til å si sin mening, gjør det.

Det er mange rørleggere som lever av å levere vannbåren varme.For dem er arbeidet med forskriftene ekstra viktig. Og skal vi fortsette med å levere vannbåren varme til bygg i fremtiden så er det nå man må være tilstede, understreker Heyerdahl Eide.

Departementet tar sikte på at en forskriftsendring kan komme på offentlig høring mot slutten av 2016. Arbeidet med en lovendring vil ta noe lengre tid, og kan tidligst komme på offentlig høring medio 2017. Deretter må lovendringen behandles i Stortinget før den kan tre i kraft, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les også: Stortinget ber Sanner kjappe seg.

Heyderdahl Eide lover at RørNorge vil følge opp arbeidet med å få Stortingets vedtak satt ut i live:
- Høyre var imot forslaget om å skjerpe energikravene, derfor er det lett å forstå hvorfor Sanner krever ny høringsrunde. Men vi skal gi dem kamp, sier Heyerdahl Eide til bladet Rørfag.
KALENDER