Tafjord Kraft vil doble fjernvarmekapasiteten i Ålesund
1. januar 2007

Tafjord Kraft vil doble fjernvarmekapasiteten i Ålesund Generalforsamlingen i Tafjord Kraft har besluttet å etablere en ny ovnslinje ved Tafjord Kraftvarme AS sitt anlegg på Grautneset i Ålesund.

Beslutningen vil gi mulighet for en dobling av kapasiteten på fjernvarme i byen. Ovnslinjen vil også tilføre regionen ny strømproduksjon på hele 28 millioner kWh pr år.

Den nye ovnslinjen på Grautneset skal etter planen settes i prøvedrift i juli 2009, samtidig som det varslede nasjonale forbudet mot deponering av brennbart avfall trår i kraft.

Tilgjengelig fjernvarme vil da bli på 150 millioner kWh årlig, noe som legger forholdene til rette for videre utbygging av fjernvarmenettet i og rundt Ålesund.

Denne ovnslinjen vil også tilføre en strømproduksjon til regionen på 28 millioner kWh pr år, noe som tilsvarer strømforbruket for 1 400 husstander.

Til sammenligning har Tafjord 7, konsernets nye kraftstasjon som ble åpnet i september, en årlig gjennomsnittlig strømproduksjon på 12,1 millioner kWh.

Dette tilsvarer det gjennomsnittlige strømforbruket til 600 husstander.

Tafjord Kraftvarme vil dermed, med den nye ovnslinjen, gi et godt bidrag til økt strømproduksjon i en region med et betydelig og økende underskudd på strøm.

Etableringen av ovnslinje nr 2 på Grautneset er kostnadsberegnet til totalt 284 millioner kroner.

Miljøvernavdelingen i fylket har allerede gitt den nødvendige utslippstillatelsen og det søkes nå Ålesund kommune om byggetillatelse for den nødvendig utvidelsen av eksisterende anlegg.

Byggingen er planlagt å starte våren 2008, skriver Tafjord Kraft AS i en pressemelding.

KALENDER