Stort potensial for kombinasjon av salt og solvarme
20. desember 2015
Ny forskning fra DTU Byg (Institut for Byggeri og Anlæg) viser at salt og solvarme kan kombineres og benyttes som kompakt varmelagring. Forskningen skjer i forbindelse med et europeisk prosjekt, som tester ut ulike typer varmelagringsteknologier. Det skriver Energy Supply.
 
Hensikten med forskningen av varmelagringsteknologier er å skape mulighet for å lagre varme i kompakte varmelagre i lang tid, uten store varmetap. Kompakte varmelagre kan komme til å spille en viktig rolle for fremtidens energiforsyning.


Ved DTU Byg jobber forskere derfor med å lagre solvarme i salthydratet natriumacetat trihydrat. Solvarme benyttes til å smelte salthydratet, som kan avkjøles ned til omgivelsestemperaturen, uten at smeltevarmen frigis. På den måten kan varmen lagres i lang tid uten store varmetap, og smeltevarmen kan frigis, når det er behov for det.

Workshop om kompakt varmelagring
Saltlagringsmetoden er et eksempel på en av tendensene innenfor kompakt langtidsvarmelagring. Nettopp kompakt langtidsvarmelagring arrangerer DTU Byg en workshop om den 28. januar.

- På workshopen kan man få et overblikk over nye resultater fra prosjekter om kompakt langtidsvarmelagring, som er støttet av EU. Som avslutning på workshopen er det mulig å  se DTU Bygs demonstrasjons-solvarmeanlegg, som også inneholder et kompakt sesongvarmelager, forteller Simon Furbo, lektor ved DTU Byg og prosjektleder for den danske delen av prosjektet, til Energy Supply.
KALENDER
22 - 24 mai