Fjernvarme-gründer kan vinne Bygdeutviklings-prisen 2015
18. desember 2015

Gründer Tor Oxhovd Svalesen er en av tre kandidater som er finalister til den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2015. Han er hovedsakelig nominert for å ha etablert to bioenergisentraler i Valdres. De øvrige kandidatene er Åmot Operagard Sørli i Sogn og Fjordane og Folvell gård i Akershus.

- Det er tre spennende kandidater i finalen i år, og hver av dem representerer ulike gründervirksomheter og gårdsrelaterte næringer. Det skjer utrolig mye interessant utvikling knyttet til landbruket og bygdene omkring, og det er en takknemlig oppgave å skulle velge mellom så dyktige kandidater, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Sammen med landbruks- og matminister Jon Georg Dale deler hun ut prisen til vinneren under landbruks- og matmessen Internationale Grüne Woche i Berlin 14. januar.

Oxhovd Svalesen gründer som 23-åring
Allerede som 23-åring startet Tor Oxhovd Svalesen byggingen av et biobasert fjernvarmeanlegg i hjembygda Valdres – midtveis i sivilingeniørstudier ved NTNU.

Sammen med sin mor og to søsken eier Tor Oxhovd Svalesen Stølslie Biovarme AS på Beitostølen 100 prosent. Valdres Biovarme på Fagernes eier Tor, faren Torgeir Svalesen og broren Jo Oxhovd Svalesen 60 prosent av, mens andre to skogeiere eier 20 prosent hver. 

- Det som skiller oss fra de fleste energiselskapene er at vi er et privat familieselskap, og det er vi veldig godt fornøyd med, sa Tor Oxhovd Svalesen i et portrettintervju med magasinet Norsk Energi nr. 3 2014.

Om Tor Oxhovd Svalesen står det følgende i pressemeldingen:
Sivilingeniør Tor Oxhovd Svalesen er en aktiv medeier og viktig pådriver for flere selskap i Valdres, og for Bygdeutviklingsprisen 2015 i Oppland er det særlig Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS som har blitt tillagt mest vekt. 
 

Stølslie Biovarme AS leverer varme og varmt vann basert på bioenergi til næringsbygg, boliger og fritidsboliger på Beitostølen, mens Valdres Biovarme AS har konsesjon på å levere varme i Fagernes sentrum. Nå har entreprenøren startet planlegging av neste generasjon fjernvarme på Beitostølen. Det er også etablert flisterminal og lager på hjemgården. Virket er fra egen skog og lokale skogeiere, samt fra avtaler med Statens Vegvesen om rydding. Oxhovd Svalensen har lagt vekt på å reinvestere gevinster fra eiendomsutvikling i lokal verdiskapning, som har gitt betydelige ringvirkninger lokalt i Valdres. 

Oxhovd Svalesen er videre eneaksjonær i eiendomsutviklingsselskapet Oxhovd AS  og investeringsselskapet Torfinnstindadn AS, og eier 50 % av aksene i Beitostølen Fiber AS, som  tilbyr fiber og kabel-tv i fjernvarmetraseer.


 Tor Oxhovd Svalesen er en av tre kandidater som er finalister til den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2015. Allerede som 23-åring startet Tor Oxhovd Svalesen byggingen av et biobasert fjernvarmeanlegg i hjembygda Valdres – midtveis i sivilingeniørstudier ved NTNU. Foto: Avisa Valdres/Anne Kjønniksen
KALENDER