Helsinki vil legge ned stort kullkraftverk
17. desember 2015
Helsinkis bystyre har nylig besluttet å stenge Hanaholmens kullkraftverk, som del av utviklingsplanen for den finske hovedstadens energiselskap Helen.  Byen skal i stadig større grad satse på biobrensel og andre fornybare energikilder. Svarte kullstabler ved anlegget vil forsvinne fra bybildet senest i 2024. 
 
Kraftverket, som egentlig heter Hanaholmen B, ble innviet i 1974. Anlegget var på den tiden det største og dyreste kommunale bygget i Helsinki. Kraftverket ble også internasjonalt kjent for at det kunne benytte både olje og kull som brensler.  
 
 - Det er meningsløst å binde kapital til kull, sier byrådsleder Silvia Modig til Finlands radio.
 
På kraftverkets område kan det i stedet bygges boliger for 6000 – 8000 innbyggere. Det beste alternativet er å erstatte Hanaholmens kraftverk med biovarme-sentraler og andre fornybare energikilder andre steder i byen. Det vil innebære at verdien på byens energiselskap Helens vil synke med 490 millioner euro, men i og med det frigjorte tomtearealet vil hovedstaden samtidig få inn 145 millioner euro.  Og selv om Helsinki da ville gå i minus med om lag 350 millioner euro, vil det være det rimeligste alternativet.  
 
Byrådet har vurdert ulike alternativer for hvordan energiproduksjonen skal se ut i fremtiden. Ett alternativ er å bygge flere biovarme-sentraler i Helsingfors, og å erstatte fossilt brensel i eksisterende anlegg med biobrensel.  
 
Ifølge hovedstadens energipolitiske strategi skal utslippene fra energiproduksjonen reduseres med tjue prosent i løpet av en periode på tjue år. Andelen fornybare energi skal økes med tjue prosent.  Målet er en CO2-nøytral energiforsyning i 2050. kilde: energinyheter.se.
 
KALENDER
22 - 24 mai