Vidar Helgesen ny klima- og miljøminister
16. desember 2015

Vidar Helgesen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister. Helgesen kommer fra stillingen som statsråd med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU og stabssjef ved Statsministerens kontor. Samtidig går Tine Sundtoft av etter eget ønske.

- Forrige helg fikk vi en historisk klimaavtale i Paris. Norge og Tine Sundtoft spilte en sentral rolle i forhandligene. Norge skal nå gjennom en omstilling og ta lederskapet i det grønne skiftet. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben som klima- og miljøminister, sier Vidar Helgesen i en melding på regjeringens hjemmeside.

Vidar Helgesen er født i Bodø 21. november 1968, og vokste opp på Nøtterøy i Vestfold. Helgesen er cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1998.

Helgesen var statssekretær i Utenriksdepartementet 2001-2005, under Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Han var spesialrådgiver i Det internasjonale Røde Kors i Genève 1998–2001, og var generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) i Stockholm fra 2006 og fram til han tiltrådte som statsråd i 2013.Vidar Helgesen ble i dag i statsråd utnevnt til klima- og miljøminister. kilde foto: www.euractiv.com
KALENDER