Krever grep for å unytte vindkraft til fjernvarme i Tyskland
16. desember 2015
Delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland er lei av at vindkraftverk må slås av fordi overføringsnettet for el ikke holder tritt med utbyggingen av fornybar energi. Nå krever den støttetiltak og juridisk rammeverk fra regjeringen for å bygge ut fjernvarmeanlegg som kan benytte el som innsatsfaktor. (BloombergNews/Europower.com) 
Vindkraftverk på land og til havs produserer 6,6 gigawatt, eller 75 prosent av all elektrisitet som forbrukes i den nordtyske delstaten, som har kystlinjer både langs Nordsjøen og Østersjøen.

Etter hvert som vindkraftkapasiteten øker, får vindkrafteierne i stigende grad beskjed fra nettoperatørene om å slå av sine vindkraftturbiner for å ivareta nettstabiliteten.

Skylden for dette ligger hos Tysklands nye «kraft-motorvei», som har som mål å sende fornybar energi fra landets nordlige kyster til sør. Dette overføringsnettet er bare 30 prosent ferdigstilt, og bygges ut i sneglefart, sammenlignet med takten i fornybarutbyggingen.
- Det er absurd å kaste bort fornybar energi, i stedet for å bruke den. Vi trenger innovative løsninger inntil nettutbyggingen er gjennomført, sier Nicola Kabel, talskvinne for miljøverndepartementet i Schleswig-Holstein, til Bloomberg News.

Kabel sier at delstaten 18. desember vil presentere en plan for bruk av elektrisitet til oppvarming av boliger og næringsbygg. Dette vil skje i Bundesrat, som er overhuset i den tyske nasjonalforsamlingen.

Ifølge talskvinnen har forslaget i utgangspunktet støtte fra en majoritet av Tysklands delstater.


Kilde foto: Dansk Energi. www.danskenergi.dk
KALENDER
22 - 24 mai