Søppel gir varme
1. januar 2007

Det skal bygges et stort anlegg i Kristiansand som skal lage varme og strøm fra søppel.

Renovasjonsselskapet for kristiansandsregionen og Agder Renovasjon skal sammen etablere et kraft- og varmeanlegg som skal utnytte søppel i regionen.

Enova støtter prosjektet med 35 millioner kroner til kraftproduksjonen fra anlegget. Det nye anlegget vil gi en energiproduksjon på 316 GWh (91 GWh strøm og 225 GWh varme.) Anlegget vil ha en kapasitet på kunne håndtere 120 000 tonn avfall per år, melder NRK.

Kristiansand satser stort på utbygging av fjernvarme og etableringen av anlegget er viktig for å sikre tilgangen på miljøvennlig varme, mener Enova.

Redusere utslipp
Det nye anlegget vil i tillegg til varme, gi en betydelig produksjon av elektrisk kraft og bidra til å møte deponiforbudet mot nedbrytbart avfall som kommer i 2009.

Anlegget vil også bidra til reduserte klimagassutslipp i regionen.

Etableringen av produksjonsanlegget, og avtalen om levering av avfall, er kommet i stand som følge av et samarbeid mellom flere kommuner i regionen.

Selskapet Returkraft AS vil stå for etableringen og driften av anlegget. Returkraft AS vil være heleid av de kommunale avfallsselskapene i regionen.

KALENDER