Vurderer fjernvarmeanlegg basert på sjøvann på Hareid
18. august 2015
Hareid kommune har sendt ut et skriv til bedrifter og andre som kan være interessert i å delta i et opplegg med utvinning av varme og kjøling fra havet. I første omgang er det snakk om å kartlegge aktuelle kandidater, skriver Vikaposten Vesthavet.
- Det ligger mye ubrukt energi i havet, skriver kommunal-leder Geir Egil Myklebust, og refererer til Enovas mål om å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruken, 

«Hareid har havet som nærmeste nabo. Et fjordvarmeanlegg på Hareid vil kunne gi ren og fornybar energi til både virksomheter, offentlige bygg og private boliger. Et fjernvarmeanlegg basert på termisk energi fra sjøen kan gi både varme og kjøling», heter det i brevet.
 
Geir Egil Myklebust henviser både til Ulstein Fjernvarme som etablerte et fjernvarmeanlegg basert på sjøvann for snaue to år siden, og til Eid kommune, som allerede i 2000 gikk i gang med å bygge ut Norges største fjordvarmeanlegg; – et spleiselag mellom brukere og Eid kommune som infrastrukturbruker, og med god støtte fra Enova allerede tidlig i fasen.

Mulig å tenke offensivt også for små kommuner
På Fjernvarmedagene i Oslo i fjor understrekte ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune at det er mulig å tenke offensivt når det gjelder miljøvennlige løsninger, fornybar energi og grønn næringsutvikling, også for en relativt liten kommune. -En målrettet satsing på fjernvarme og et fjernvarmeanlegg som er politisk initiert, samt tett oppbacking av kommunen, er en veldig viktig forutsetning for utrulling av fjernvarme, sa han.

Bjørlo  tilføyde i sin tale på Fjernvarmedagene at det var et paradoks at det var mange fra bransjen i salen, men få politikere fra kommune-Norge som fatter beslutninger.  - Det er viktig å få politikere fra hele Norge til å brenne for disse løsningene, sa han, og la til at det var et stort potensial for fjordvarme i store deler av landet: -Eid er et typisk norsk lite småsted; – typisk på to måter; det har ca. 3000 innbyggere og en tettbebyggelse med skoler, sykehus og forretningsbygg samt industri, som ligger ved en fjord, la han til.
 
Kjent teknologi

– Det som skiller dette anlegget fra tradisjonelle fjernvarmeløsninger er at du kjører kaldt vann med sjøtemperatur hentet fra 80 til 100 meters dyp rimelig konstant temperatur på 8 til 12 grader, forklarte Bjørlo tilhørerne på Fjernvarmedagene 2014, og la til: - Det er det vannet du tar opp fra havet og det er det vannet du distribuerer rundt i rørgate slik at du distribuerer sjøvannet med sjøtemperatur i en rørsløyfe slik at det både kan brukes til oppvarming og kjøling på en felles rørledning uten isolasjon. Med andre ord et lett system å bygge ut.  Ut fra dette kan man ha lokale energisentraler rundt omkring fra ett bygg eller flere, eller hele området, men du har ett lite enkelt pumpehus hvor vannet blir tatt ut, vannet blir distribuert rundt med sjøtemperatur ut til lokale varmesentraler hvor du har varmepumper som omgjør dette til energi både til kjøling og varme.


 
 


Bildet viser legging av et 900 meter langt rør utenfor kommunekaien i Ulsteinvik. I båten daglig leder i Ulstein Fjernvarme, Øyvind Amdam, som har vært primus motor i etableringen av selskapet. Nå vurderer nabokommunen Hareid å etablere et tilsvarende anlegg.
KALENDER