NVE med ny veileder om fjernvarmeberedskap
30. juni 2015

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en ny veileder som er spesielt rettet mot fjernvarmeselskapene, og beskriver hovedtrekkene i beredskap og forebyggende sikkerhet for fjernvarmeforsyningen. Last ned Fjernvarmeberedskap – NVE veileder 5:2015

 

Veilederen omhandler sikrings- og beredskapstiltak for fjernvarme med utgangspunkt i krav i energiloven, beredskapsforskriften og energilovforskriften.

Kontaktperson:
Sjefingeniør Helge Ulsberg, tlf. 22 95 94 61/952 21 560


Helge Ulsberg, NVE (Foto: Trygve Mellvang-Berg)
KALENDER