Hafslund tilbyr staten 100 MW CO2-fri reservekraft
1. januar 2007

Hafslund tilbyr nå staten 100 MW CO2-fri reservekraft i Midt-Norge til samme pris som Statnett betaler for tilsvarende kapasitet i form av sterkt forurensende mobile gasskraftverk. Statnett har vendt tommelen ned, men Hafslund setter nå sin lit til olje- og energiministeren, skriver europower.com.

Tanken er at staten går inn og tar engangsinvesteringen ved å bygge forbrenningsanlegget, på samme måte som de tar kostnadene ved å bygge mobile gasskraftverk. Deretter vil Hafslund stå som eier av anlegget, og kjøre det når de finner det lønnsomt eller Statnett pålegger dem det på grunn av kraftsituasjon, forklarer konserndirektør Per Kristian Olsen i Hafslund overfor europower.com.

- Dette er en type løsning som Statnett tidligere har bedt om, men som ikke har vært aktuelt før planene våre om pelletsfabrikken på Averøya dukket opp. Her kan vi tilby en CO2-nøytral reservekraftkapasitet på 100 MW, til samme pris for staten som et tilsvarende mobilt gasskraftverk, sier Olsen, som ikke kan se at EUs statsstøtteregler skulle stå i veien for en slik løsning.

Statnett har avvist en henvendelse fra Hafslund med den begrunnelse at det allerede er kjøpt inn/bestilt 300 MW gasskraft, og at Statnett ikke ser noe ytterligere behov for reservekraft med det første. Statnett oppfordrer likevel Hafslund til å ta høyde for en pelletsfyrt løsning senere, i tilfellet behovet for reservekraft skulle øke.

Hafslund har imidlertid bedt om et møte med olje- og energiminister Åslaug Haga, for å lansere ideen direkte med henne.

Forbrenningsanlegg med en kapasitet på 100 MW er tenkt bygget sammen med den planlagte pelletsfabrikken på Averøya, og kan stå ferdig samtidig. Byggetiden for begge er 2 år, og Hafslund avventer nå endelig vedtak fra Enova om investeringsstøtte til selve pelletsfabrikken.

Fabrikken er planlagt med en kapasitet på 450.000 tonn pellets i året. Totalinvesteringen er på 450 millioner kroner, men konserndirektør Per Kristian Olsen vil ikke ut med hvor mye Enova må dekke.

- Vi har søkt om et betydelig beløp, men jeg vil ikke ut med hva vi trenger av støtte for å få bygget anlegget, sier Olsen, men understreker at prosjektet er avhengig av støtte.
Hafslund eier i dag 54 prosent av prosjektet, men eierandelen vil øke til 80 prosent når anlegget står ferdig.

Fabrikken vil i første omgang basere seg på råvarer fra Sør- og Nord- Amerika, men er også i samtaler med norske skogeierforeninger med sikte på å få til norske råvareleveranser. En forutsetning for lønnsomhet i pelletsproduksjon er ifølge Olsen at både råvarer og ferdig pellets fraktes til og fra anlegget på båt.

Av produksjonen på 450 000 tonn regner Hafslund på sikt med å bruke over halvparten av pelletsen i egen varmeproduksjon. 250 000 tonn i egne fjernvarmeanlegg i løpet av fem-seks år.

- Vi utvider fjernvarmekapasiteten særlig i Oslo. Vi har et mål om å øke andelen fornybare brensler i varmeproduksjonen, og ser for oss et eget forbruk av pellets på 250 000 tonn i løpet av fem-seks år, sier Olsen.

KALENDER