EU vil sette tak på bruk av første generasjons biobrensler
29. april 2015
Med nye regler for biobrensler håper EU å bidra til en forsiktig omstilling mot andre generasjonsbrensler som alger, avfall og andre restprodukter. Det er i det minste målet med de reglene som til slutt ble godkjent av EU-parlamentet etter en omvotering tirsdag.
Hensikten med loven er å redusere utslippene av drivhusgasser ved at jordbruksmark i stadig større grad benyttes til å dyrke biobrenselprodukter. Lovteksten er forhandlet fram mellom EU-landenes ministerråd og parlamentet, ledet av Nils Torvalds (Svenska Folkpartiet, Finland).

– Vi har lykkes i å få gjennom en veldig teknisk teknologisk og ideologisks lov, sa Nils Torvalds etter at Parlamentet formelt har godkjent den fremforhandlede teksten.

Det svenske parlamentsmedlemmet Christofer Fjellner (M) er også tilfreds:
- Jeg er veldig fornøyd. Vi fikk nye regler for avanserte biobrensler, og vi lyktes i å stoppe alle forsøk på å fase ut etanol, sier han på den svenske hjemmesiden til Europa-parlamentet.
 
Første generasjons biobrensel under lupen
Ifølge dagens lover må EU sørge for at fornybar energi utgjør minst ti prosent av energiforbruket i transportsektoren i 2020.  Den nye loven inneholder følgende:
Første generasjons biobrensel fra vekster som dyrkes på jordbruksmark kan maks utgjøre sju prosent av sluttforbruket av energiforbruket i transportsektoren i 2020.
Drivstoffsleverandørene må rapportere inn til EU-landene og EU-kommisjonen om hvor mye ekstra utslipp som skyldes at man slutter med matvaredyrking og i stedet dyrker biobrenselvekster, et fenomen kalt indirekte endringer av markanvendelse. – ILUC (indirect land-use change)

EU-kommisjonen skal så rapportere og offentligjøre tall for  ILUC-relaterte utslipp. Etter dette skal Kommisjonen rapportere tilbake til Parlamentet og Ministerrådet om  ILUC-utslipp bør regnes med i nåværende bærekraftskriterier. 

EU-landene må innføre nasjonale mål senest 18 måneder etter at direktivet har trått i kraft for avanserte biobrensler, det vil si de som tilvirkes fra visse sorter avfall og restprodukter, som nye kilder som alger. 
KALENDER